Polecane strony

 

Poszerzanie wiedzy i kwalifikacji osób korzystających z zasobów Centrów Kształcenia moŜe następować poprzez:
- korzystanie z oprogramowania wspomagającego kształcenie, tzw. edukacyjnych, w tym encyklopedii, słowników i atlasów
- korzystanie ze stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej
- wyszukiwanie w sieci Internet interesujących danych, informacji, publikacji

Jednym z założeń projektu jest stworzenie platformy e-learningowej, która stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające odbiorcom wsparcia dostęp do szkoleń on-line.

Dostęp do platformy: http://platforma.wioskainternetowa.pl/

Ilość odwiedzin=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=